GIẢI PHÓNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Lưu trữ văn bản trên Cloud, không còn ảnh hưởng đến không gian và mỹ quan phòng làm việc. Những văn phòng ngập ngụa trong giấy tờ và tài liệu sẽ được thay thế bằng những không gian thoáng đãng và dễ chịu.

QUẢN LÝ VĂN BẢN THUẬN TIỆN

Phân loại văn bản

Hệ thống tự động phân loại văn bản theo các thông tin của văn bản.

Tìm kiếm theo trường

Dễ dàng tìm kiếm văn bản theo "Mã văn bản", "Tên văn bản", "Người gửi", "Người ký", "Trạng thái xử lý", ...

Tiết kiệm thời gian

Không còn tốn thời gian và nhân lực để tìm kiếm.

BẢO MẬT THÔNG TIN TUYỆT ĐỐI

Hệ thống giúp bảo mật thông tin dựa trên hệ thống mã hóa bất đối xứng theo chuẩn RSA/AES-256, đánh watermark với các cá nhân tương tác với văn bản. Sẽ không còn rủi ro về bảo mật, phòng tránh rủi ro về lộ lọt thông tin.

ĐĂNG KÝ